9691 са свободните места за прием на деца в софийските ясли, детски градини и предучилищни групи. До 10 май родителите ще могат да кандидатстват чрез информационната система на Столичната община, а приетите деца ще тръгнат през септември.

София

Тазгодишният прием започва с редица новости. За първи път подготвителните групи към училищата са интегрирани в Информационната система за обслужване на детските заведения.

Мария Минчева, директор Дирекция "Образование" на Столичната община: "Днес заедно с местата, които ще бъдат за децата в яслена възраст и първа градинска група ние ще обявим и свободните места за 5- и 6-годишните ученици към училищата."

Промени има и в част от критериите за прием.

Мария Минчева, директор Дирекция "Образование" на Столичната община: "Това са наличие на братче или сестриче в семейството или породени деца, които са с разлика от 24 месеца. Тези критерии до момента получаваха 0,1 точка. Сега вече тези критерии не са допълнителни, а са към социалните критерии, добавени към социалните критерии приети от СОС и те получават по 1 точка."

С предимство вече се ползват и децата, които са посещавали частни детски ясли. Родителите на деца с хронични заболявания и специални образователни потребности също кандидатстват през електронната система, а не на място в детските заведения. Местата за деца в яслена възраст за родените през 2016 и 2017 година са 3572, а за първа градинска възраст 3228. Близо 3000 деца между 5 и 6 години ще бъдат приети в подготвителните групи към училищата. Общият брой на местата за децата с хронични заболявания и специални образователни потребности са намалени наполовина и вече са 1346. Според Мария Минчева това, че изцяло кандидатстването минава през системата ще сложи край на препълнените групи.