100 години от създаването си отбелязва днес българското училище в Будапеща. Първият звънец е ударен на 25 февруари 1918 година, когато в класната стая влизат 18 ученици. В момента училището е със статут на неделно, но се водят преговори с унгарската държава то отново да заработи като редовно.

Вижте репортажа на Николай Райшинов.