Новите електронни дневници ще бъдат използвани пилотно в 100 училища в страната. Това ще се случи най-рано през втория срок на настоящата учебна година, заяви днес заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов на конференция за качественото образование, организирана от Българската асоциация на частните училища.

© ptgvaptsarov-vratsa.org

Дневниците ще са аналогични на хартиените, т.е. в тях ще се нанасят оценки, отсъствия, забележки. Идеята е педагогическите колективи постепенно да започнат да работят само с електронните варианти, посочи Стаматов и допълни, че софтуеърът за тях ще се покрие от бюджета на министерството и ще влезе във всички училища в края на 2017 г.

Първо ще тестваме тази онлайн система в 100 училища, за да видим кои функционалности са работещи и с кои учителите имат затруднения заяви Стаматов. Преди въвеждането на електронните дневници ще бъдат направени обучения на директорите и педагогическите колективи за работа с тях. Стаматов добави, че електронните дневници ще бъдат насочени и към родителите. Така ще може те да виждат оценките или отсъствията на децата им още от нанасянето им.

Диян Стаматов е представил и бъдещия проект на МОН за квалификация на 17 000 учители, финансиран по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Предвижда се обученията да са изцяло онлайн, като в момента министерството прави подбор на отделни обучители или колективи. Квалификационните курсове ще са на различни теми - предприемачество, идентифициране на агресия, приобщаващо образование и работа с деца със специални образователни потребности.

По Националната програма за квалификация през тази година в обучения са преминали над 2000 учители. Очаква се още толкова да получат допълнителна квалификация и през 2017 г.