70 деца от Основно училище "Свети Иван Рилски" във Варна ще получават безплатен топъл обяд тази зима. Кампанията е на Българския червен кръст и е насочена към деца от социално слаби семейства.

Варна

Близо 3 месеца част от възпитаниците на варненското училище "Свети Иван Рилски" ще получават топла храна. Най-важното условие да се хранят безплатно е редовно да посещават училище.
Юлияна Иванова - зам.-директор на ОУ "Св. Иван Рилски" - Варна: Една от мерките да ги задържим в училище, е да пристъпим към този проект "Топъл обяд". Много от децата са от социално слаби семейства, от ромски произход, от уязвими групи.
Милена Сиракова - БЧК-Варна: Целта е да подпомогнем семействата през зимния период, когато е по-тежко, защото всички деца са от семейства в затруднено положение.

Част от учениците са настанени в кризисен център. Семействата им остават без покрив, след като община Варна събаря част от незаконните къщи в ромската махала "Максуда".

Юлияна Иванова - зам.-директор на ОУ"Св. Иван Рилски" - Варна: Всичко това демотивира родителите да ги водят редовно на училище.

Учителите се надяват още, че по време на кампанията децата ще се научат да се хранят здравословно.

Валенсия Спиридонова: Вчера много хубава беше лещата. И топла плюс това!
Юлияна Иванова - зам.-директор на ОУ"Св. Иван Рилски" - Варна: Това са деца, които нямат навици за хранене, редовно ядат каквото им попадне.

В менюто задължително присъстват супа, пресни плодове и зеленчуци.Стойността на проекта е 14 хиляди лева, като част от парите са дарени от австрийски гражданин. Освен храна, децата ще получат още дрехи и учебни пособия.