Днес отбелязваме Международния ден на доброволеца. Отдаваме почит към хората, които безвъзмездно помагат на уязвимите и нуждаещите се хора. И тази година в учебния център на БЧК в село Лозен има демонстрация на доброволците.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Николова!

Възникнал пожар в учебна сграда. При такава ситуация, доброволците, разделени на два екипа, трябваше да оказват първа долекарска помощ и подкрепа на пострадали и обгорели в пожара. Спешни ситуации, леки травми и сериозни наранявания подложиха на изпитание доброволците към Младежкия червен кръст. Подобни демонстрации помагат на младежите да сверят часовника си и да тренират своите умения.

Лора Фучеджиева, доброволец към БМЧК: За мен доброволчеството е подадена ръка на човек в нужда.
Петър Петров, доброволец към БМЧК: Смисъл, да помагаш на другия, да отделяш от собственото си време, за да помогнеш на всички останали в нужда.
Илия Тодоров, доброволец към БМЧК: Да бъдеш доброволец за мен е да си готов да помогнеш на човек, когато и да е, не само като първа помощ, на която се обучаваме тук, но и във всички аспекти.
Стели Джамбазова, зам.-председател на БМЧК: Доброволчеството ми носи много усмивки, топли чувства и удоволствие за добре свършена работа, защото като видиш защо са отивали усилията ти, си казваш - ето, струваше си всичко това.

Доброволците към Българския червен кръст са повече от 18 000. Това е и силата на организацията. Всички доброволци са избрали да подадат ръка на човек в нужда, защото доброволчеството е мисия и призвание.