Уникален паметник на първата писменост в Европа бе изграден с дарения в центъра на врачанското село Градешница. Тук при археологически разкопки е открита глинена плочка с най-древните писмени знаци отпреди 7 хиляди години, която беше наречена Кивотът на завета от американския учен д-р Стефан Гайд.

Уникален паметник на първата писменост в Европа бе изграден с дарения в центъра на врачанското село Градешница. Тук при археологически разкопки е открита глинена плочка с най-древните писмени знаци отпреди 7 хиляди години, която беше наречена Кивотът на завета от американския учен д-р Стефан Гайд.

Знаците върху глинената плочка свидетелстват, че през петото хилядолетие преди Христа по тези земи е съществувала развита цивилизация, създала най-ранната система за съхранение и предаване на информация.

"Дали сме много за историческото наследство на целия свят, не само на Градешница, и по този начин се гордеем с него и се опитваме да го увековечим", казва Магдалин Сълков, кмет на селото.

"Първата писменост в Европа е открита в местността Калето край селото и това трябва да се популяризира", добавя Валери Петров.

Вероятно Градешкият манастир е изграден върху древно светилище от
каменно-медната епоха, защото надписът върху плочката беше преведен от
американския учен д-р Стефан Гайд като тракийска молитва към Бога. Според много експерти това бележи и възникването на религията в човешката история.