12 компании искат да се включат в изграждането на АЕЦ Белене. За стратегически инвеститор кандидатстват 7 дружества. От тях, 4 компании нямат финансови възможности и опит, смята проф. Георги Касчиев. Необходима ли ни е втора атомна централа - коментар на експертите.

Кои са кандидатите ще се разбере от предстоящите тримесечни проучвания. Проектът представлява интерес за инвеститорите и това отмени скептицизма, казва професор Валентин Колев.

Проф. Валентин Колев - декан на електротехническия факултет в ТУ: Ако продължи да се спазва принципа за без държавна подкрепа, тоест без дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия или с една дума - прилагане на пазарен принцип - мисля, че няма да навреди по никакъв начин на потребителския интерес.

Професор Касчиев изрази съжаление, че не се коментира в кои области ще искат държавни гаранции.

Проф. Георги Касчиев - експерт по безопасност на ядрените централи: Ще искат непременно да не се правят промени в закона за енергетиката, така че новата мощност - разходите за присъединяване към мрежата - да бъдат поети от българската държава, тоест от нас. Второто, което ще поискат е да не се пипа гаранцията за ядрена щета, която е само 100 милиона лева. Ако стане някаква авария и последиците са да кажем милиард и 100 милиона - те ще платят 100 милиона, а българската държава, тоест ние данъкоплатците ще платим един милиард.