120 дела са заведени срещу жители на Пловдив, получавали неправомерно различни видове помощи. Сумата, за която местната дирекция "Социално подпомагане" съди длъжниците, е за над 50 хиляди лева. Част от нарушенията са за получени детски добавки и злоупотреба с енергийни помощи.

Пловдив

180 са жителите на Пловдив, които трябва да възстановят суми, неправомерно получени под формата на помощи. Дирекцията за социално подпомагане е завела изпълнителни дела срещу 120 от длъжниците. Нарушителите са от районите "Източен", "Централен" и "Южен".

Павлина Ставрева - юрисконсулт, Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив: "Около 53 хиляди лева са задълженията по тези изпълнителни дела. 25327 лева са събрани от цялата тази сума."

Част от нарушителите неправомерно са получавали семейни помощи. Други са взели средства за закупуване на помощни средства за инвалиди, но не са отчели сумата с фактура.

Павлина Ставрева - юрисконсулт, Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив: "Най-малката е 24 лева - това са за батерии за слухов апарат, а най-голямата е около 2000 лева, която е за получаване на семейни помощи."

Голяма част от длъжниците са получавали детски добавки, въпреки че детето им е било отписано от училище, но родителите не са уведомили социалните служби. Най-често те заминават за чужбина със семействата си и са от район "Източен".

Димитър Стефанов - заместник-директор в Средно училище "Найден Геров" - Пловдив: "Често се случва, че заминават инцидентно, без да ни уведомят, и ние започваме да пишем неизвинени отсъствия."

Други от нарушенията, които са констатирали социалните работници, са злоупотреби с енергийните помощи на стойност 365 лева

Павлина Ставрева - юрисконсулт, Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив: "При насрещни проверки се установява, че не са закупени дърва за огрев."
Въльо Русков - село Върбен, община Брезово: "Трябва да има по-голям контрол според мен, властта е, която определя, и тя е решаваща."

Ситуацията в Пловдив е идентична и в други градове в страната, обясняват от социалната служба.