Вече и шестокласници опитват наркотици. Специалистите алармират, че възрастовата граница на учениците, които посягат към дрогата, намалява. Нов консултативен кабинет за наркозависими отвори врати в пловдивския район „Южен”. В него родителите ще могат да потърсят анонимна и безплатна помощ за проблемите на своите деца.

Пловдив

Консултативният кабинет, се намира в приемната на детска педагогическа стая в пловдивския район „Южен”, на ул. „Трети март”.

Вече са факт първите записани часове, въпреки че според специалистите е много малък процентът на наркозависимите, които си признават за проблема и търсят помощ.

Мая Минчева, предс. на комисия за борба с противообществени прояви на непълнолетните в район „Южен”: Първоначално залагаме на тях – тези, които имат желание, защото наркозависимостта за да се излекува и да има ефект терапията, която ще се приложи, е самият човек да има желание. Идеята ни е да обхванем родителите, за да ги научим те как да реагират и как да накарат детето си да потърси помощ.

Всяка рязка промяна в поведението, начина на обличане или в изражението на детето може да е признак, че то опитва дрога или дори вече е зависимо.

Стойчо Миличин, психотерапевт: Вече е под 13 години възрастовата граница, когато се опитва, което е много плашещо, защото това е един организъм, още не е развит и влиянието, което оказват наркотичните вещества, е още по-силно и още по-пагубно. За съжаление вече наркотиците са достатъчно евтини, за да има много лесен достъп до тях.

Понякога зависимостта може да е до живот, затова и терапията е дълъг и продължителен процес.

Стойчо Миличин, психотерапевт: Ние трябва да отстраним причината, поради която е започнал да взема наркотици, защото каквото и друго да направим, ако причината не се отстрани,той отново ще се върне към това.

Нито в Пловдив, нито в страната има точна статистика колко от младежите са наркозависими.