От 13 нови специалности ще могат да избират учениците във Варненска област след завършване на основно образование. Те ще се изучават в десет училища в региона. Това обяви днес началникът на Регионалното управление по образованието във Варна Венцеслава Генова. Тя представи предложението за държавния план-прием в училищата област Варна за следващата учебна година по време на заседание на Областния съвет по заетост. През тази трябва да завършат 3489 седмокласници и 1280 осмокласници.

Варна

Паралелки по мехатроника и по приложно програмиране ще бъдат разкрити за пръв път във Варна през следващата учебна година. Също така за първи път ще се изучават професиите търговски представител, както и сътрудник в малък и среден бизнес.

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управлението образование - Варна
“Новото в предложението за държавният план-прием е, че той е ориентиран изцяло към икономиката на област Варна и в частност на икономическите стратегии и планове на общините.“

За следващата учебна година се предвижда в областта да има 145 паралелки след завършен седми клас и 66 паралелки след завършен осми клас. Броят е съобразен със структурата на икономиката в региона.

Иван Табаков, председател на Варненската търговско-индустриална камара
"Много от младежите, които завършват средно образование, предпочитат или да продължат висше образование, или да не работят по специалността.“

Също така освен за редовно обучение, част от учебните заведения ще дават възможност и за задочно и вечерно обучение за младежи, навършили 16 години. Училища във Варненска област няма да бъдат закривани.