130 години от своето основаване отпразнува тази вечер средно училище "Васил Левски" в Стара Загора. Началото е поставено през 1888 година.

Стара Загора

На заседание общината взима решение през следващата година в завещаната от Николаки Стоилов двуетажната сграда да бъде открито училище от I до III клас. От тогава до днес със самочувствие на наследници на големи българи и най-вече на патрона на учебното заведение - Васил Левски, учениците и учителите издигат авторитета и достойнството на елитното училище.