Над 14 тона опасни токсични отпадъци бяха открити изхвърлени в района на Гара Яна.

Яна, Район Кремиковци

Все още не се знае какви точно са веществата. Знае се, че те са леснозапалими.

В петък вечерта е получен сигнал за необичайно силна миризма в района на промишлената зона на село Яна. Пристигналите на място експерти открили източника - варели с тонове токсично вещество. Незабавно е бил сформиран щаб и отцепен периметър от над един километър около мястото. Измерено е нивото на замърсяване на въздуха в селото, няма пряка опасност за населението. По информация на БНТ, собственик на терен в района е бил задържан и пуснат под гаранция срещу 5000 лв.

Георги Тасков - кмет на с. Яна: Сигналът ми беше подаден от работници, които първо усещат миризмата и виждат как от бял бус се блъскат разноцветни варели.
Красимир Димитров, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, Столична община: На мястото, където бяха изхвърлени варелите имаше показатели, които измерихме с МОСВ, които са доста притеснителни. Съдържанието на веществата е неясно и затова остава тази тридневна зона от километър и половина.