Празникът беше отбелязан с тържествен концерт спектакъл.

В спектакъла, подготвян повече от три месеца, се включиха ученици от различни паралелки. Въпреки че училището е профилирано в изучаване на чужди езици, голяма част от учениците се проявиха с песни, танци и рецитали.

Директорът на 142 основно училище Юлиана Валентинова заяви, че е много важно да има разбирателство между родители, учители и ученици.Юлиана Валентинова, директор на 142 ОУ "Веселин Ханчев":
Това е триъгълникът, който трябва да е в една вечна връзка. Най-важното, на което ги учим - това е, че знанието е модел на поведение. Най важното е да имат възможност да следват ценностите, който нашите учители така свято вярват в тях. Знание, истина, това е доброта, това е красота. Никога да не се отклоняват от тях.