15 общини получиха на церемония подписани договори по Програмата за развитие на селските райони.

Одобрената субсидия е на стойност 43 млн. лева. До момента са одобрени 63 проекта за близо 80 млн. лева. Проектите са за изграждане на пътища, ремонт на училища и детски градини, и за културни дейности.

Бойко Борисов - министър-председател: Една молба към вас - тъй като тези пари се привеждат директно на кметовете - да си направите чисти, публични, ясни обществените поръчки. Целият контрол е при вас да няма после разследвания по телевизиите къде шахта, къде асфалт, защото виждате по милион два четири пет отиват при най-малките населени места.