15 младежи, показали най-високи резултати на приемните изпити, бяха приети да се обучават по специалността „Военен лекар”, съобщиха от Военно-медицинска академия.

Това е третият випуск, сформиран в резултат на сътрудничеството между Военномедицинска академия, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна.

По време на приема през тази година бе увеличен броят на кандидатите, както и балът на приетите.

Разходите за обучението на студентите ще бъдат за сметка на Министерството на отбраната. А след дипломирането си те ще получат договор за работа като военен лекар за 10 години.

Бъдещите медици под пагон получават статут на курсант с осигурено настаняване, хранене, военно и медицинско облекло, учебници и учебни пособия, стипендии, възможност да присъстват на научни форуми, таксите, за които се поемат изцяло от ВМА.

А след като завършат, новите военни лекари ще имат възможност да специализират във ВМА. Сред приоритетните за военните лекари специалности са хирургия; ортопедия и травматология; анестезиология и интензивно лечение; психиатрия; пластична хирургия и изгаряния; вирусология; спешна медицина; инфекционни заболявания; епидемиология.