159 птици розово фламинго се настаниха в „Атанасовското езеро" край Бургас. От Българската фондация Биоразнообразие съобщават, че това е най-високата численост розово фламинго в България, след като миналата есен официално са били преброени 126 птици.

Розово фламинго се наблюдава за пръв път в Атанасовското езеро преди около 15 години. Учените предполагат, че птиците идват от Гърция или от Турция, но са категорични, че появата на такъв вид тук е абсолютно доказателство за климатичните промени. Атанасовското езеро се оказва най-важното място за този вид у нас.

Радостина Ценова, Българска фондация Биоразнообразие: "Виждали сме ги и в южната част, но тук на север е много спокойно, и те усещат къде е сигурността. Доведе ги подходящият хабитат, те обичат такива плитки солници и да има храна."

Тази година повечето птици са възрастни и розовата им окраска ясно се вижда в полет. Птиците стават розови от храната, която съдържа бетакаротин, като основно това е солничното раче и някои други безгръбначни, с които е богато Атанасовското езеро.

Спас Узунов, орнитолог: "Младите са сиви, по това можем да ги познаем, малко по-дребни, младите се държат на групи, които се охраняват от няколко възрастни, като в детските градини."

Очаква се в следващите години птиците да започнат и да гнездят в езерото. Засега не е сигурно, че специалистите от бургаското дружество ще предприемат дейности за подпомагане на размножаването им.

Спас Узунов: „Ние при нас все още не го правим това нещо и не съм сигурен дали ще го правим, защото все пак е чужд вид, навлиза и не знаем как ще реагира екосистемата, другите видове птици. Ако се развие в много голяма численост солничното раче ще бъде подложено на много силен натиск, с него се хранят и други видове птици."

Затова най-вероятно учените ще оставят процесът да се случи по естествен път, но са сигурни, че няма причина розовото фламинго да не стане постоянен български жител.