Необходими са промени в законодателството, които да регламентират докторантските програми във висшите учебни заведения у нас. За това настояха от Югозападния университет в Благоевград. В университетите постъпват студенти, които се запиват като докторанти...

Необходими са промени в законодателството, които да регламентират докторантските програми във висшите учебни заведения у нас. За това настояха от Югозападния университет в Благоевград. В университетите постъпват студенти, които се запиват като докторанти само за да получат месечно възнаграждение без да изпълняват поетите ангажименти. В момента в Югозападния университет се обучават над 330 докторанти.

Докторантите редовна форма на обучение в Югозападния университет получават от държавата в продължение на три години всеки месец по 450 лв. Общата сума за целия период излиза малко над 16 000 лв. Освен това университетът плаща по 600 лв. годишно за консумативи на всеки докторант. Независимо дали ще вземат изпита за своя дисертационен труд или няма да се явят на него, по една или друга причина, студентите не са задължени да връщат на държавата нищо.

В законодателството трябва да бъде записано, че при неизпълнение на поетите ангажименти студентите трябва да върнат част от взетата стипендия, категорични са от университета. Според проф. Стоилов трябва да се регламентира, че докторантите, които са редовна форма, нямат право да работят, тъй като много от тях не успяват да съвместяват задълженията си на работното място и висшето училище. Теодора Христова е трета година докторант в университета и не работи на друго място. Според нея програмите дават възможност на студентите да се развиват.

Теодора не знае какво ще работи, след като завърши специализацията, но се надява да я поканят от висшето училище. От Югозападния университет са въвели практика, ако докторантите не изпълняват учебния план, да се отстраняват от програмите.