160 хиляди лева от даренията за Хитрино ще бъдат използвани, за да се осигури топъл обяд на хората в селото през зимните месеци. Общественият съвет за управление на средствата от националната дарителска кампания на Българския червен кръст взе решението на първото си заседание.

Към момента общата събрана сума е над 2 милиона лева, като близо милион и 30 хиляди лева са даренията от СМС-и. В средата на януари се очаква разчет кои от нуждите на хората в селото няма да бъдат покрити от отпуснатата държавна и европейска помощ и тогава за тях ще бъдат пренасочени още от събраните дарения.

Първото обследване на сградите в селото показва, че 20 къщи трябва да бъдат построени изцяло наново, а близо 70 се нуждаят от основен или частичен ремонт. Кметът на селото Хуридин Исмаил заяви, че ще създаде организация, която да гарантира, че с даренията няма да се злоупотребява.

Нуридни Исмаил, кмет на село Хитрино: Парите, които ще вземат за обезщетяване на жилищата, да бъдат вложени в тези жилища, а не в жилища, които имат на други места. Това да не е раздаване на пари и вземайки парите някой да отиде в Шумен да си остъклява апартамента, някой да вземе парите и да се изнася в Германия или в Турция. Парите ще бъдат дадени, ние имаме механизми, ние имаме нашето виждане, след като самото строителство и самото имущество е вложено в имота.