Собствениците на 138 стари сгради са получили указания да ги укрепят аварийно.

За други 29 има издадена заповед за извършване на укрепителни, ремонтни и други дейности в определен срок. Общинските заповеди са според Закона за културното наследство. При повечето сгради собствениците са предприели действия и са на различен етап по изпълнение на предписанията и изготвяне на проектната документация.

Правят се периодични проверки за изпълнението на указанията, като резултатите от тях Общината изпраща в Министерство на културата, където при необходимост имат право да наложат санкции. Още през февруари 2015-та година Община Варна внесе предложение 157 сгради да бъдат обявено за недвижими културни ценности. Експерти от Националния институт за недвижимо културно наследство са извършили 4 огледа досега.