При предсрочно погасяване на  заем към банка вече няма да се плащат наказателни лихви.

При предсрочно погасяване на  заем към банка вече няма да се плащат наказателни лихви.

Промяната в закона за потребителските кредити, внесена от независимия  депутат Минчо Христов,   беше одобрена на второ четене от парламента. Така при  предварително изплащане на задълженията  към дадена банка няма да се  плащат  никакви лихви, такси или други разходи по кредита. Решението е  съобразено и с европейска директива,  според която не трябва да се плащат наказателни лихви при предсрочно погасяване на кредити.