20 акта за нарушения и 229 констативни протокола са съставили през изминалата седмица мобилните звена и служителите от териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие. Обект на постоянен засилен контрол са районите, в които се наблюдават най-много нарушения.

В Държавното горско стопанство в Петрич при проверка на 2 джипа е открита немаркирана дървесина от кестен без писмено позволително. На нарушителите са съставени 4 акта, а превозните средства и дървесината са задържани. 5 акта за транспортиране и разтоварване на незаконно добита дървесина от бял бор са съставени в Горското стопанство в Разлог. Други 5 акта за незаконна сеч на немаркирана дървесина са съставени в горското стопанство в Самоков.