Съдиите от Софийския апелативен съд отбелязаха 20 години от възстановяването на съда и 140 години от неговото създаване. Празникът се проведе снощи в сградата на Съдебната палата, където присъстваха заместник-министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд и членове на ВСС.

София

© снимка: АРХИВ

В Апелативния съд в София работят 70 съдии. На празника магистратите отчетоха, че натовареността през последните години се увеличава. 60% от делата, заведени в цялата страна пред въззивната инстанция, се решават именно в София. Оттам отчетоха още, че повечето от делата приключват в тримесечния срок, предвиден в закона. На съда са нужни нови съдебни помощници, както подобрение на условията на труд.