Близо 6 милиона лева ще бъдат инвестирани в реконструкцията и облагородяването на квартал „Орел” в Разград. Това предвижда одобрената инвестиционна програма на общината по оперативна програма „Региони в растеж”.

Разград

В района ще бъдат изградени зелени площи, кътове за отдих, беседки, пешеходни алеи, паркинги, детски площадки. Общият размер на инвестиционната програма е малко повече от 20 милиона лева. Над 9 милиона от тях ще бъдат инвестирани в училища и детски градини – въвеждане на енергийна ефективност и ремонт на дворовете.