Размерът на вътрешните и външните инвестиции в България през 2018 г. се очаква да достигне 20 млрд. лв. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев в Старосел.

Александър Манолев, зам.-министър на икономиката: В България няма спад на инвестициите, точно обратното – наблюдава се устойчив ръст. Нещо повече, по данни на Евростат, по дял на инвестициите от БВП, България се нарежда преди страни като Италия, Гърция, Люксембург, Обединеното кралство и се изравнява със Словакия.

Прогнозата на заместник-министъра е за нов ръст на инвестициите през 2019 г. Той аргументира очакванията си с нагласите на чуждестранния бизнес у нас.

Според изследване Германо-българската търговска камара, близо 90% от немските компании у нас биха инвестирали отново в България, ако имат тази възможност. Подобни са нагласите и сред шведския бизнес - 94% от компаниите, опериращи в България планират да разширят или запазят дейността си у нас, съобщават от икономическото министерство.