Близо 120 млн лева е рамката на проектобюджета за 2020 г. на Община Русе. За екологични мерки са предвидени 205 000 лева.

Русе

Като приоритети в бюджета са заложени подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите; приключване на важни инфраструктурни проекти; привличане на европейски средства; запазване на културните ценности, каза по време на общественото обсъждане кметът Пенчо Милков.

На въпрос за действията си за чистотата на въздуха той отговори, че ще настоява за инвентаризация на промишлените производства в региона, както и че разчита на сигнали на граждани.

Кметът обеща да бъде направен и официален регистър на сигналите, за да има прозрачност какво се прави със средствата за екология.

150 000 лева от бюджета са предвидени за оборудване и ремонти в детските градини. За осветление на улици и площади в Русе и кметствата са заделени над 1 300 000 лева. За пръскане срещу комарите са осигурени 240 000 лева.