Някои от събитията, които репортерите на БНТ ще следят днес.

Някои от събитията, които репортерите на БНТ ще следят днес.