За Коледните празници училището в Банкя дари книги на основното училище “Христо Ботев” в населения с етнически българи Цариброд в Сърбия. Двете училищни настоятелства си сътрудничат от година насам.

За Коледните празници училището в Банкя дари книги на основното училище “Христо Ботев” в населения с етнически българи Цариброд в Сърбия. Двете училищни настоятелства си сътрудничат от година насам.

В Царибродското училище се обучават 750 деца от първи до осми клас. Часовете по български език и литература са по 3 до 4 седмично. Журналистът и писател Асен Сираков представи книгите от дарението – над 100 заглавия българска и преводна литература, които ще бъдат подредени в училищната библиотека. Срещите между двете училища започват съвсем неочаквано. Личен приятел свързва двете директорки, а сега в инициативите участват и кметовете на населените места. 

Катерина Симеонова, директор на ОУ “Хр. Ботев” – Цариброд:
- Аз съм царибродчанка 5-6 поколения. Моя баща и дядо – всички са родени тук в Цариброд. Любовта към езика ми е от баща. Той ми е пръв учител. След това в нашето училище се изучава български език. И както по всички други предмети всеки си земе обучението толкова колкото му харесва и колкото е кадър да понесе.