Шейсет домакинства от махала Длъжковска на град Троян потърсиха съдействието на ПСН, защото вече трети месец са без вода. Районът се снабдява с животворната течност от собствени водоизточници. Парадоксът е, че преди повече от година там е изграден нов водопровод. Той обаче така и не е свързан с градската водоснабдителна мрежа.

Шейсет домакинства от махала Длъжковска на град Троян потърсиха съдействието на ПСН, защото вече трети месец са без вода. Районът се снабдява с животворната течност от собствени водоизточници. Парадоксът е, че преди повече от година там е изграден нов водопровод. Той обаче така и не е свързан с градската водоснабдителна мрежа.

Около километър тръби са необходими, за да потече вода в махала Длъжковска. Парите за водопровода обаче свършили, а хората останали с излъгани надежди и ненужно монтирани водомери.

Милчо Илиев:
„На други места дават че водата по пътя тече, а нямат водопровод, пък ние си имаме водопровод пък нямаме вода"

Параскева:
„Не ме питайте! Зор!Всичко на ръка перем на ръце, пералня от две години как съм купила, стои! Бойлера пълен с вода, един път сме се къпали..."

В отчаянието си хората са готови сами да платят за свързването на водопровода с градската мрежа. Това обаче се оказва непосилна задача дори и за община Троян.

Минко Акимов - кмет на гр. Троян:
„Прекарването на километър и половина водопровод със сигурност ще струва милион, милион и половина лева, годишната бюджетна програма в капиталови разходи в Троян е за около един милион. Не бихме си позволили всички капиталови разходи да бъдат хвърлени във вода за Длъжковска".

По думите на кмета същия проблем имат още няколко населени места в близост до Троян. Всички те се снабдяват от собствени водоизточници, които дори не са регистрирани в басейнова дирекция. Според кмета изходът е във финансиране от структурните фондове на Европейския съюз. В най-оптимистичния вариант това означава поне още две години хората да разчитат на милостта на природата.