В началото на следващата година животновъдите ще излязат отново на протест. Това съобщи председателят на Асоциацията на млекопроизводителите Андриан Цаконски.

В началото на следващата година животновъдите ще излязат отново на протест. Това съобщи председателят на Асоциацията на млекопроизводителите Андриан Цаконски.

Млекопроизводителите  недоволстват, че в бюджета за 2009 година не са включени исканите 210 милиона лева субсидии. Според тях е наложително и създаването на Гаранционен фонд от 100 милиона лева  за проекти за изграждане на торохранилища - изискване на Евросъюза от следващата година.

В отговор, земеделският министър Валери Цветанов обясни, че  единственият шанс за допълнителни помощи на животновъдите  от европейския съюз е стартирането на идентификационната система на животните. Тя трябва да заработи до края на февруари 2009 година.