Започналото през октомври влошаване на икономиката продължава. През декември бизнес климатът в страната е паднал с още 18,8 пункта. Според Националната статистика това ниво е с близо 12 пункта под средната стойност за последните 10 години. Ако в тази статистика се търси някакъв оптимизъм той е, че показателите в икономиката все още са над минимума, отбелязан през февруари 1997 година.

 

Започналото през октомври влошаване на икономиката продължава. През декември бизнес климатът в страната е паднал с още 18,8 пункта. Според Националната статистика това ниво е с близо 12 пункта под средната стойност за последните 10 години. Ако в тази статистика се търси някакъв оптимизъм той е, че показателите в икономиката все още са над минимума, отбелязан през февруари 1997 година.
Подробности във видео файла.