230 милиона евро се очакват да бъдат инвестициите в сектора на ВиК след подписването на споразумение между „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР), съобщиха от Европейската комисия.

115 милиона евро идват по линия на кохезионната политика, а останалите са средства от ЕБВР и частни инвеститори. С финансирането местните ВиК дружествата ще могат да обновят ВиК-мрежите си и да предоставят по-качествени услуги на гражданите.

Еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу коментира, че осигуреното финансиране доказва ползите от кохезионната политика. Благодарение на това споразумение 220 000 български граждани ще имат достъп до по-добро водоснабдяване, а 1,5 милиона - до по-добре пречистени отпадъчните води, смята Крету.

За периода от 2014 до 2020 г. над един милиард евро от кохезионния фонд са инвестирани в по-добро водоснабдяване и пречистване на води в България, отбелязва ЕК.