Подаването на природен газ от Русия към България е намалено с 10-15 % за последното денонощие. Количества се взимат и от хранилището край село    Чирен.

Подаването на природен газ от Русия към България е намалено с 10-15 % за последното денонощие. Количества се взимат и от хранилището край село    Чирен.

За "По света и у нас" изпълнителният директор на Булгаргаз  Димитър Гогов коментира, че  за момента потребителите у нас не са почувствали криза в доставките на газ.

През изминалата нощ доставките на природен газ от Русия са намалели, но от Булгаргаз увериха, че сътресения в системата няма и  потребителите получават заявените количества без ограничения.

Димитър Гогов - изпълнителен директор на БУЛГАРГАЗ:

- Значи в момента точно с резервите в Чирен се покрива потреблението в страната, тъй като доставките които постъпват на граница не са достатъчни  за изцяло покриване на потреблението . 

В хранилището край Чирен има запаси за около месец.  Дневното потребление на газ в България сега е около 10-11 милиона кубически метра. Ако доставката падне до около 6,5 милиона кубически метри   липсите няма да могат да се покрият и ще има ограничения, подчерта Гогов.

Димитър Гогов - изпълнителен директор на БУЛГАРГАЗ:

- А водите ли някакъв диалог, докога ще продължи това?

- За съжаление няма с кого да водим диалог. За сега всичко, което получаваме като информация на ниво дежурни оператори на газотранспортни системи. Т.е. аз с  ръководителите на моите доставчици няма как да вляза във  връзка, но така или иначе ние сме им  дали официалното си становище. 

Димитър Гогов  обясни, че  когато проблемът е  извън пределите на страната по-трудно може да се реагира. Според него обаче  всеки потребител  има и варианти за работа при форсмажорни ситуации. Най-засегнати от  доставките  на газ ще бъдат топлофикациите, торовите заводи и производителите на строителни материали.