74% от безработните ще бъдат наети на пълен работен ден срещу минимална работна заплата, обяви социалният министър Бисер Петков.

През тази година по регионалните програми за заетост ще бъдат наети с 74 повече хора в сравнение с 2018 г. Това обяви социалният министър Бисер Петков, който беше изслушан по време на седмичния парламентарен контрол. По думите на Петков общо 2387 безработни ще бъдат наети по програмите като приоритетно ще бъде давана на тези хора, които трайно са останали извън пазара на труда.

74% от броя на заетите ще бъдат наети на пълен работен ден, останалите почасово. Осигурена е минимална работна заплата от 560 лева. Отделената сума от държавата за 2019 г. е 8,8 млн. лева. Отделно общините ще подпомогнат наемането с 250 хиляди. лева.

Безработните се наемат по регионалните програми за заетост по предложение но местната власт. Общините казват от какви хора и на какви длъжности могат да бъдат наети. Приоритет и тази година са дейностите свързани с опазване на имуществото на общините, включително поддръжка на чистота, ремонт на пътища, екология и други.