Родители във Варна чакаха с часове, за да запишат малчуганите си в детска ясла. Списъци с имена за пазене на ред се правеха още от вчера по обед. Дори електронната система за прием на документи не успя да спести дългото
чакане пред забавачките.

Родители във Варна чакаха с часове, за да запишат малчуганите си в детска ясла. Списъци с имена за пазене на ред се правеха още от вчера по обед. Дори електронната система за прием на документи не успя да спести дългото
чакане пред забавачките.

Във всяка детска ясла имаше представител на общината, който вписваше ЕГН-то на детето в електронен регистър. Всеки малчуган получаваше входящ номер, който ще играе решаваща роля при класирането.

Красимира Трифонова - майка: "Бих предпочела по-лесно да стават нещата. Може би е по-лесно за ръководството, но не и за нас. Това чакане посред нощите не смятам, че е нормално".

Оказа се обаче, че електронният регистърът и входящите номера са валидни
само за детските ясли, но не и за яслените групи в детските градини, където има друг регистър. Така ако в района по местоживеене има забавачки от двата вида, трябва да се чака на няколко места.

Коста Базитов - зам. кмет в община-Варна: "Този пропуск през следващата година ще бъде отстранен. За съжаление това дава възможност на родителите да кандидатстват на 2 места, но гарантираме, че няма да има дублиране."


Приемането на документи за детските ясли ще продължи до 10-ти май.
Следващото голямо чакане, което отново ще изхаби много време и нерви на родителите, е на 1-ви април. Тогава започва записването за
детските градини във Варна.