Председателят на ЕНП Вилфред Мартенс представи тази вечер и пред българската публика автобиографичната си книга "Европа: Боря се и превъзмогвам". В нея като пряк участник разказва за историята на Европейската народна партия и разширяването на Евросъюза.

Председателят на ЕНП Вилфред Мартенс представи тази вечер и пред българската публика автобиографичната си книга "Европа: Боря се и превъзмогвам". В нея като пряк участник разказва за историята на Европейската народна партия и разширяването на Евросъюза.

Един от авторите на предговора на книгата е и българският министър-председател Бойко Борисов, който също присъства на премиерата. В изказването си той отново подчерта благодарността към председателя на ЕНП, за това, че той и колегите му са повярвали в ГЕРБ и са дали възможност България да тръгне по нов път.

Бойко Борисов подчерта, че представянето на книгата не случайно е в Археолгоческия музей - а да могат гостите да добият представя за древната и сериозна история на страната ни.

Излъчено в "По света и у нас".