Европейската комисия откри поредната наказателна процедура срещу България заради безразборно строителство в защитени крайморски територии. За нерегламентираното строителство в зони от Натура 2000 България беше предупредена от Брюксел през ноември миналата година, когато нашите власти поискаха допълнително време да проучат случая.

Европейската комисия откри поредната наказателна процедура срещу България заради безразборно строителство в защитени крайморски територии. За нерегламентираното строителство в зони от Натура 2000 България беше предупредена от Брюксел през ноември миналата година, когато нашите власти поискаха допълнително време да проучат случая. България днес получи последно предупреждение по друг повод - за неспазване на пределно допустимите стойности на серен диоксид във въздуха. Нормите са били сериозно превишени през 2007 година в Югоизточната и Югозападната част на страната. Срокът за отговор отново е два месеца, а следващата стъпка е дело пред Европейския съд.