Варна участва с 25 от своите фестивали и събития в регистъра на Министерството на туризма, който има за цел да популяризира различни културни събития в цялата страна и да привлече повече гости с интерес към културния туризъм.

Варна

В регистъра са включени фестивали с десетилетна история като музикалния „Варненско лято“, филмовия „Златна роза“ и анимационния, по-нови форуми като международния кинофест „Любовта е лудост“, фолклорните, фотографски и танцови срещи. Отделено е място и на проявите, които акцентират на различни форми на съвременното изкуство. Общото е, че всички събития предлагат културни преживявания главно през летните месеци и допълнително привличат туристи в града.