Годишната инфлация у нас е 2,6% към края на април, показват данните на Националната статистика. Само от началото на годината общото поскъпване на живота е 1,5 на сто. Най-много са се увеличи цените на дрехите и обувките - средно с 5,2%. На следващо място са битовите сметки и наемите на жилища, а храната и напитките са скочили на месечна база с почти процент.

От националната статистика отчитат безработица от 6,9% за първото тримесечие на 2017 г. Така броят на безработните стига до 224 хиляди. Почти половината от хората без работа са със средно образование, а най-малко са безработните висшисти.

Расте средната работна заплата. Според изчисленията на НСИ брутното трудово възнаграждение вече е 1036 лева. Най-високи остават заплатите в сектора на информационното обслужване, а най-ниски в хотелиерството и ресторантьорството.