Газовата криза, която лиши Европа от синьо гориво от началото на годината, е на път да бъде разрешена. От Брюксел, където отново имаше кризисни заседания, дойде новината, че Газпром е готов да пусне утре сутринта газа за Европа. Ако това най-после стане, газът може да дойде в България с нормално налягане след около три денонощия. Зам.-председателят на Газпром Алексей Медведев обяви, че ако няма пречки в съответствие с подписаните днес документи, подаването на газ от Русия към Украйна ще бъде възстановено в 8:00 часа централно европейско време.

Газовата криза, която лиши Европа от синьо гориво от началото на годината, е на път да бъде разрешена. От Брюксел, където отново имаше кризисни заседания, дойде новината, че Газпром е готов да пусне утре сутринта газа за Европа. Ако това най-после стане, газът може да дойде в България с нормално налягане след около три денонощия. Зам.-председателят на Газпром Алексей Медведев обяви, че ако няма пречки в съответствие с подписаните днес документи, подаването на газ от Русия към Украйна ще бъде възстановено в 8:00 часа централно европейско време.

Днес мерките, които енергийните министри обсъждаха в Брюксел, са как в дългосрочен план да бъде намалена зависимостта на Европа и на страните от ЕС за доставки на газ през Украйна. Междувеременно България участва в проект, свързан с изграждането на евентуален терминал от Гърция за втечнена газ, за да има откъде страната ни да черпи синьо гориво. По думите на енергийния министър Петър Димитров, ако подаването на газ не стартира утре сутринта, ще се отворят крановете на транзитната тръба на гръцка територия, за да може благодарение на по-високото налягане да се ползва част от газа, който се намира в гръцката транзитна мрежа. На заседанието на министрите Петър Димитров е представил възможността, ако българската електропреносна мрежа бъде заплашена от срив, България да предприеме мерки за рестартиране на един от блоковете на АЕЦ Козлодуй.

Министър Димитров подчерта, че ако кризата не се разреши и няма дългосрочни гаранции, че възобновяването е трайно и сигурно, ще се рестартира поне един от блоковете на АЕЦ. За да се рестартира един от блоковете на енергийната централа обаче, България трябва официално да уведоми ЕК.