Германското правителство, след дълги преговори, се обедини около най-мащабния, след Втората световна война, пакет от мерки за съживяване на икономиката. Стопанските стимули възлизат на обща стойност от 50 млрд. евро и съдържат както инвестиционни програми и намаляване на данъците така и еднократен бонус от 100 евро за всяко дете. С отпускането на предвидените средства обаче се повишава и държавният дълг на Федералната република.

Германското правителство, след дълги преговори, се обедини около най-мащабния, след Втората световна война, пакет от мерки за съживяване на икономиката. Стопанските стимули възлизат на обща стойност от 50 млрд. евро и съдържат както инвестиционни програми и намаляване на данъците така и еднократен бонус от 100 евро за всяко дете. С отпускането на предвидените средства обаче се повишава и държавният дълг на Федералната република.

Мечтата за балансиран бюджет през 2011, на управляващата в Германия широка коалиция, остава в миналото. С новите мерки за съживяване на икономиката се повишава и задлъжнялостта на страната. За да спаси стопанското развитие обаче, правителството на канцлера Меркел е решено да рискува. Значителна част от предвидените 50 млрд. евро ще отидат за ремонт на училища, висши учебни заведения, строителство на пътища и изграждане на по-бързи интернет-връзки.

Данъчното бреме за граждани и фирми в Германия също намалее. Ще спаднат и вноските за здравни застраховки, плащани от работници и служители. Коалиционните партньори във Федералната република помислиха за и автомобилната индустрия и околната среда едновременно, като решиха да отпуснат премии за купувачите на коли с по-ниски емисии на въглероден двуокис. Предвижда се и създаването на специален фонд за подпомагане на отделни сектори в икономиката. Това предизвика дискусия за възможна частична национализация на закъсали предприятия. Този вариант за сега не изключват тъкмо консерваторите, които винаги са се борили за частната собственост и пазарната свобода.