От много повече внимание се нуждаят децата, които изискват специални грижи. Техните родители днес се опитаха да напомнят това на останалите чрез изложба базар с неща, които те са изработили. Организатор на благотворителната инициатива е центъра-ателие "Николай Шмиргела".

От много повече внимание се нуждаят децата, които изискват специални грижи. Техните родители днес се опитаха да напомнят това на останалите чрез изложба базар с неща, които те са изработили. Организатор на благотворителната инициатива е центъра-ателие "Николай Шмиргела".

Експозицията им този път е необикновена. Изцяло подготвена от майките на деца, изискващи специални грижи и внимание – аутизъм, церебрална парализа. Всяка майка е вложила уменията, обичта и деликатната си молба за подкрепа в нещо, което умее.

Иглика Добрева: "Помолих моето момченце да нарисува на плат така както вижда детството, мечтите си и аз просто ги уших на възглавнички."

Знаят, че едва ли ще успеят  да съберат значителна сума. Но и малко да е, пак ще им е от полза за непрекъснатите рехабилитации. Вложили и друго в усилията и търпението им да направят нещо красиво и истинско.

Йовка Христова: "Повече информираност на обществото за проблемите на нашите деца. Нещо, което е познато не е толкова прашещо и страшно."

Юлия Банкова – център-ателие "Николай Шмиргела": "Лично за мен всяка майка е творец, защото това е изкуство, живота е едно изкуство."

В галерията на Шмиргела вярват, че децата, чиито диагнози стряскат с неизвестността си, всъщност са малки ангели, дошли да направят обществото по-добро. Затова те нямат нужда от съжаление, а само от обич и уважение.