Около 30 деца са минали през „Синята стая" в Благоевград от нейното откриване преди 5 години. Това са деца, станали жертва на престъпления или свидетели на такива. Те се разпитват под формата на игри. Помещението се използва от Районния и Окръжния съд, агенцията „Закрила на детето" и разследващите органи.

Благоевград

Работата в синята стая се извършва от специалисти, които са преминали обучение за провеждане на тези специфични разпити. Целта е да бъде запазена детската психика.

Христина Николова – ръководител на центъра: „Това са специалисти, психолози и социални работници, които работят в центъра за социална рехабилитация и интеграция, като преди извършване на самия разпит провеждаме подготовка на детето за участието му в правна процедура.„

Стаята носи името синя ,защото помещение е отделено по средата от стъкло тип „Венецианско огледало” в син цвят. Зад него стоят разследващите служители, а в помещението заедно с детето е социалния работник. В стаята има книги и различни занимателни игри, чрез които разпита на малолетни и непълнолетни протича много по – леко.

Христина Николова – ръководител на центъра: „Помага за състоянието на детето и по време на самия разпит, тъй като синята стая осигурява щадяща детската психика атмосфера и това е бих казала най-важното за една синя стая.”

Синята стая е част от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от Благоевградска област. Той представлява комплекс от социални услуги в подкрепа на индивидуалното развитие на децата с различна степен на увреждания както и на такива от различни рискови групи.