България ще запази положителен растеж на брутния вътрешен продукт и няма да пострада от по-висока безработица. Това са част от прогнозите на ЕК за състоянието на икономиките от Евросъюза в условията на финансовата криза. Комисията обаче признава, че еврозоната за пръв път е в рецесия, а кризата е най-тежката от Втората световна война насам.

България ще запази положителен растеж на брутния вътрешен продукт и няма да пострада от по-висока безработица. Това са част от прогнозите на ЕК за състоянието на икономиките от Евросъюза в условията на финансовата криза. Комисията обаче признава, че еврозоната за пръв път е в рецесия, а кризата е най-тежката от Втората световна война насам.

На фона на безработицата и намаляващия икономически растеж в Европа, ЕК прогнозира забавяне на растежа на БВП в България, но запазване на положителната му стойност - след 6 и половина процента за миналата година спад през 2009-та до 1.8 процента. Най-засегнати ще са Латвия с отрицателен растеж от минус 7% и Ирландия - минус 5%. 

Безработицата в България ще се запази около 6% през сегашната и следващата година. Най-засегната ще бъде Испания - през тази година безработицата ще е 16%, за да достигне почти 19% през 2010-та.

Най-големият проблем за България обаче остава балансът по текущата сметка като дял в БВП - България е европейски шампион с минус 21% за тази година и минус 20 през следващата.
Инфлацията от своя страна пада - през 2009-та ще е около 5 и половина процента и малко под 5% през 2010-та. 

Инфлация - България
Такава е и тенденцията във всички европейски страни. Най-обезпокоителен обаче остава фактът, че растежът пада главоломно в продължение на вече 9 месеца - очаква се той да се свие до едва половин процент през 2010-та година.