309 деца и възрастни са станали жертви на трафик на хора през 2018 г. Данните са от обучение в Пловдив, което се провежда в рамките на проекта на SOS Детски селища "Светулка - освети мрака". Приемни родители, социални работници, психолози и специалисти, работещи с деца се учат как да предпазят децата от трафика на хора.

За 2018 г. пострадалите в България с цел сексуална експлоатация са 155 деца и възрастни. Броят им реално е повече, твърдят експертите.

Димитрина Петрова - програмен директор на SOS Детски селища 1960: Може би съотношението между реалните случаи и тези случаи, които се регистрират, им попадат в официалната статистика е 1 към 10.

Един от най-често разпространените методи при набирането на жертви на трафик е схемата „Lover boy". Специалистите го определят като добре организиран бизнес.

Доника Ангелова, Сдружение „Рефлективно учене - България": Има един привлекателен младеж, който носи скъпи дрехи. Облича се добре. Правят общи планове. Той обещава да я заведе в чужбина, за да имат по-добър живот. И в последствие тя е хваната в неговата примка и той я кара да приспи първоначално с негов приятел... По този начин, приспивайки с негов приятел тя влиза в схемата. Накрая излизат в чужбина и той я продава някъде.

Все повече момичета попадат под тази заплаха, алармират социалните работници.

Дора Дончева - социален работник от областен екип по Приемна грижа: Понякога процесът е необратим. Имаме смърт на личността и физически живот. Жертвите мразят тялото си и отхвърлят партньор в живота.

Броят на децата, станали жертва на трафик чрез интернет, също се увеличава.

Димитрина Петрова - програмен директор на SOS Детски селища: Средно е изчислено, че на около 9-годишна възраст детето вече изпреварва родителите си по начинът, по който то може да борави с интернет.

За да се предотвратят случаите на детска сексуална експлоатация, от „SOS Детски селища" са разработили онлайн приложение, адресирано до учениците.