3130 първокласници са записани в училищата във Варна за учебната 2018-2019 година. От тях 3015 деца ще посещават общински училища, 46 - държавни, и 69 - частни. 2723-ма ученици ще бъдат обхванати в целодневна форма на обучение, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.

© АРХИВ

Летни ремонти са извършени в 16 основни училища, 7 средни и 4 гимназии, както и в Средношколското общежитие и Народната обсерватория "Николай Коперник", като по-мащабните са били в Четвърта ЕГ "Фредерик Жолио Кюри", ОУ "Йордан Йовков", ОУ "Панайот Волов", ОУ "Черноризец Храбър", Трето ОУ "Ангел Кънчев", в СУ "Гео Милев", СУЕО "Ал. С. Пушкин".

Продължават дейностите по рехабилитация на образователната инфраструктура във Варна, финансирани от ОП "Региони в растеж". Удължаване на срока ще има за 3 училища - СУ "Д. Дебелянов", и Първо ОУ "Свети княз Борис Първи" и Седмо СУ "Н. Геров" - заради временно прекъсване на строителния процес поради неблагоприятни метеорологични условия.

В Седмо СУ "Н. Геров" строително-монтажните работи ще приключат до края на месец септември, след което следва процедура по въвеждане на сградата в експлоатация. За тези три училища остават в сила промените от миналата учебна година: учениците от СУ "Д. Дебелянов" продължават учебен процес в СУ "Л. Каравелов", СУ "Елин Пелин" и ОУ "Ив. Вазов"; Учениците от Първо ОУ "Св. княз Борис Първи" - в СУ "П. Кр. Яворов"; Учениците от Седмо СУ "Н. Геров" - в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, ОУ "Черноризец Храбър", Първа езикова гимназия и Четвърта ЕГ "Фр. Жолио-Кюри". Ремонтите в Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" и в Професионалната гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" се движат в срок. Предстои доставка на обзавеждане и оборудване - климатици, компютри и мебели.

В 2 училища и 3 детски градини започват строително-ремонтни дейности - в ОУ "Ст. Караджа", Второ ОУ "Н. Вапцаров", ДГ "Първи юни", ДГ "Светулка" и ДГ "Ян Бибиян".

В над 500 училища в страната все още текат ремонти

В над 500 училища в страната все още текат ремонти

Наближава началото на новата учебна година. Около 60 000 ще са първокласниците в страната, а 12 000 от тях са в столицата. В над 500 училища обаче и в...

Директорите на съответните учебни заведения са предприели необходимите организационни действия за преместване на децата и учениците, съгласувано с Община Варна и РУО - Варна:

  • Учениците от ОУ "Ст. Караджа" се преместват в сградата на ОУ "Ангел Кънчев";
  • Учениците от ОУ "Н. Вапцаров" остават в сградата на училището си, там ще има вътрешна организация на учебния процес по корпуси;

Децата от детските градини се преместват заедно с педагогическия и непедагогическия персонал, както следва:

  • ДГ "Първи юни" - в ДГ "Пламъче", ДГ "Детски свят", ДГ "Приказка", ДГ "Българче" и ДГ "Маргаритка";
  • ДГ "Светулка" - в ДГ "Теменужка", (филиалите на ул. "Цар Симеон" и ул. "Кап.Райчо"), ДГ "Слънчева дъга", ДГ "Златно зрънце" и филиал "Бисерче" на ДГ "Чайка";
  • ДГ "Ян Бибиян" - децата от филиала се преместват в централната сграда на детската градина.

Информация относно организацията на учебния процес може да бъде намерена на сайта на всяко училище.