33 бездомни кучета от Варненския общински приют в село Каменар са осиновени от началото на годината до сега. В момента специалистите от приюта се грижат за 116 животни, за които бяха създадени необходимите условия, след направения ремонт.

Варна

За да се поощри интересът към осиновяването на бездомни животни от приюта, процедурата е кратка и максимално опростена. Най-важно е да има желание у хората да вземат в дома си куче, за което да полагат грижи, споделя управителката на общинския приют. Бездомните животни постъпват в приюта след подаден сигнал, както и при постоянните обходи на общиснките служители. Не са изключение и случаите, особено през пролетта, когато животните биват оставяни пред самия приют.

Нели Георгиева – управител на Общински приют за безстопанствени кучета
„Винаги имаме изненади в приюта като хвърлени кашони с малки бебета, които като ето това ни се вменява грижата по един много нечовешки начин. Не сме отказали да приеме животно. Възможно е да дойде всеки съвсем човешки, да разговаря и да остави животните, като поне да знаем откъде са.“

През последните години броят на бездомните кучета намалява, отчитат от Община Варна. Сега в приюта, част от който беше ремонтиран, са настанени 116.

Николай Няголов - директор на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ в Община Варна
„Към момента бе извършен ремонт на първо хале, който се състоеше в подмяна на водопроводна инсталация, подмяна на електрическа инсталация, подпокривно пространство и ремонт на покрива.“

Ремонт ще бъде направен и на двете халета, в които са настанени постоянно пребиваващите кучета, които очакват своите осиновители.