36 свободни места за паркиране срещу 15 лева обяви администрацията на район „Централен“ в Пловдив. Това са паркоместата в една от двете зони на новия паркинг край блоковете на бул. "Шести септември". Разрешителното за паркиране ще се издава за срок до 3 години.

Пловдив

Търг за места ще се организира единствено при положение, че желаещите да наемат дадено място са повече от един. Комисия ще прецени дали подадените заявления отговарят на условията по наредбата, съобщи районният кмет Георги Стаменов. Спечелилият ще заплати еднократно предложената от него цена, след което ще заплаща по 15 лева месечен абонамент.

Основните изисквания към желаещите да наемат място е да са собственици или наематели в съответния урегулиран имот. На едно жилище се пада само по едно място, обясниха от кметството в „Централен“. Отдаването на паркоместата ще започне през юни, а до момента са подадени над 100 молби.