Нова форма на съкращения са възприели собствениците на Параходство БМФ. Според представители на моряшкия профсъюз, на бреговите служителите се предлагат по три заплати, ако напуснат доброволно. Това обаче ще ги ощети сериозно, тъй като, ако са напуснали доброволно, могат да се регистрират на трудовата борса само за 4 месеца и то при минимално обезщетение.

Нова форма на съкращения са възприели собствениците на Параходство БМФ. Според представители на моряшкия профсъюз, на бреговите служителите се предлагат по три заплати, ако напуснат доброволно. Това обаче ще ги ощети сериозно, тъй като, ако са напуснали доброволно, могат да се регистрират на трудовата борса само за 4 месеца и то при минимално обезщетение.

По клаузите на приватизациоония договор 10 процента от състава на Параходство БМФ бе съкратен и около 500 човека от бреговите служби си тръгнаха. Но явно кризата изисква още редуциране на състава. Но по правилата.

Иван Велков - председател на УС на Моряшкия професионален съюз в Параходство БМФ: "В параходство БМФ освен бреговия персонал, чиито съкращения текат в момента, или по-точно, чиито напускания отПараходството текат в момента. Вероятно ще има не повече от стотина човека в един период от време от три месеца".

До медиите бе разпратено обръщението на Управителния съвет на моряшкия профсъюз до моряците и служителите на Параходство БМФ, в който се казва, че през миналата седмица част от ръководителите на отдели и звена в бреговите служби на Параходство БМФ са подложили на натиск членовете на Моряшки професионален съюз да подадат молби за прекратяване на членството си под заплахата за уволнение.