От днес доставката на въглища за ТЕЦ "Брикел" от мини Марица-Изток вече е спряна. Това съобщи министър Нона Караджова в Пловдив. Тя заяви, че няма да остъпи от принципната позиция, че ТЕЦ Брикел трябва да преустанови дейността си.

От днес доставката на въглища за ТЕЦ "Брикел" от мини Марица-Изток вече е спряна. Това съобщи министър Нона Караджова в Пловдив. Тя заяви, че няма да остъпи от принципната позиция, че ТЕЦ Брикел трябва да преустанови дейността си.

Министър Караджова отново обясни, че още преди година фирма „Брикел" е
била писмено предупредена да започне изграждане на очистващи инсталации в завода. Собственикът на предприятието обаче не го е направил. Нона Караджова каза, че очаква синдикатите и правителството да постигнат общо разбиране по въпроса.

Нона Караджова - министър на околната среда и водите: „Мисля че от позицията, в която бяхме преди две седмици по отношение на
позицията на синдикатите и на правителството и в двата случая трябва да
защитим работниците. От диаметрално противоположни мнения в момента имам усещането, че ще се разберем. Водим разговори и намираме решения в полза на региона."