Четири мерки за поевтиняване на горивата у нас предлага Българската петролна и газова асоциация. Сред тях са през зимния сезон да се спре влагането на биодобавка, която е двойно по-скъпа от самото гориво, както и компаниите да преразгледат разходите си за издръжка. Мерките бяха оповестени след среща с вицепремиера Томислав Дончев.

Изхождайки от положителния опит в някои европейски държави – например Австрия и Германия, Асоциацията предложи чрез промяна в режима през зимния период да се спре влагането на биодобавка, тъй като тя е двойно по-скъпа спрямо цената на самото гориво. Това може да стане, без да се нарушава общото задължение на България в изпълнение на своите цели за влагане на биокомпоненти, произтичащи от европейското законодателство, се казва в съобщение на Асоциацията до медиите.

Компаниите, членове на БПГА, са готови да обсъждат промяна на корпоративните си стандарти с цел намаляването на разходите за издръжка.

На срещата бяха предложени и мерки с цел по-голяма прозрачност на бранша. БПГА потърси съдействие от правителството за разговори с Комисията за защита на конкуренцията, така че фирмите да могат да публикуват себестойността на продуктите си, за да има яснота в обществото за съществуващите маржове. Тази мярка трябва да важи за всички участници на пазара, в това число и за т. нар. ведомствени бензиностанции, казват от Асоциацията.

БПГА предлага също така при извършване на проверки от страна на държавни органи да се обявяват конкретно проверените обекти, както и нарушенията, които те са извършили.

Ясно съзнавайки, че проблемът със съществуването на сива икономика и контрабанда в сектора не е решен напълно, представителите на БПГА настояват за мерки в тази насока и за влизането в действие в срок на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Компаниите, членуващи в БПГА, изразяват категоричното си мнение, че решаването на политически и обществени проблеми не може да става за сметка на дискредитирането на цели браншове от българската икономика.


БПГА предлага мерки за намаляване цените на горивата

БПГА предлага мерки за намаляване цените на горивата

Мерки за нормализиране на пазара и намаляване на цените на горивата са подготвили от Българската петролна и газова асоциация. Предложенията са обсъден...